Roveka B.V. (nagels – operated by roveka)
Stemerdingweg 9
3769 CE Soesterberg
T +31 (0) 346 332000

BTW-Identificatiennummer: NL006341068B01

KvK-Nummer: 30069979

Naam onderneming: Roveka B.V.

Handelen onder de naam/namen: nagels – operated by roveka

Directeur: Hans van der Elburg

Mail: welcome.nl@nagels.com

© Nagels Druck GmbH 2016

Anbieter / Sitz der Gesellschaft
Nagels Druck GmbH
Hooghe Weg 11
47906 Kempen
T +49 (0) 2152 2099 0
F +49 (0) 2152 2099 40
willkommen@nagels.com

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Geschäftsführer
Werner Nagels
Thomas Nagels

Zuständiges Registergericht
Amtsgericht Krefeld
HRB 9186

Ust-Ident.-Nr.
DE119999008

Leveringsvoorwaarden

Impressum

Gebruiksvoorwaarden

Het aanbieden van informatie op deze website gebeurt uitsluitend onder de volgende gebruiksvoorwaarden, waarmee de gebruiker zich akkoord verklaart wanneer hij/zij de website gebruikt:

 

Inhoud

Wijzigingen en fouten voorbehouden. De informatie op onze website wordt zorgvuldig en regelmatig of wanneer nodig gecontroleerd, gecorrigeerd, aangevuld en bijgewerkt. Toch kan de website foute, onnauwkeurige en/of onvolledige informatie bevatten. Ook de afwezigheid van commerciële rechten of auteursrechten van derde partijen kan niet worden gegarandeerd. Alle vermelde bedrijfs-, product- en merknamen zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars en zijn in principe beschermd onder het merken-, gebruiksmodellen- of patentenrecht. We eigenen ons geen vreemde merken toe.

 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Geldigheid

Indien een van de clausules ongeldig is, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere clausules.

 

Aansprakelijkheid

We nemen geen aansprakelijkheid op voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruiken van deze website, uit het vertrouwen op de informatie op deze website of uit het downloaden van gegevens en/of programma’s. Dit geldt ook in geval van een virusaanval. De op onze website publiceerde inhoud is onderworpen aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. We garanderen niet dat de informatie geschikt is voor andere locaties of dat de informatie voldoet aan de wetgeving van die locaties.

 

Citaten

Het openbaarmaken van pagina’s, teksten en/of artikelen uit deze website is uitsluitend toegestaan wanneer u deze volledig en zonder enige inhoudelijke of redactionele wijziging openbaar maakt. Daarvan uitgesloten zijn alle citaten, op voorwaarde dat ze onder vermelding van de bron als citaat worden gekenmerkt.

 

Auteursrechten

Copyright 2017 Nagels Druck GmbH, Kempen (Duitsland). Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, video- en geluidsbestanden, vooral dan de artikelgegevens (in databanken), zijn onderworpen aan het auteursrechten en andere wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom. Net zoals de inhoud van de websites mogen ze noch voor reclame- of commerciële doeleinden noch voor overdracht worden gekopieerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. We wijzen erop dat enkele websites afbeeldingen bevatten die onderworpen zijn aan de auteursrechten van die partij die de afbeeldingen aan Nagels Druck GmbH ter beschikking heeft gesteld.

We wijzen er als voorzorgsmaatregel op dat we bij een schending van deze auteursrechten, vooral dan bij het kopiëren van teksten, afbeeldingen en artikellijsten van onze websites voor reclame- of commerciële doeleinden, ons recht op schadevergoeding zullen uitoefenen.

 

Verwijzingen en links

Op die eventuele links die we in deze website hebben opgenomen, hebben we geen enkele invloed. Daarom nemen we uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van deze gelinkte websites. Deze verklaring geldt voor alle op deze website opgenomen links en voor alle inhoud van de gelinkte websites waarnaar eventuele banners leiden.

 

 

Privacy

De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsbescherming heel serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en onze privacyverklaring.

 

Het gebruik van onze website is in principe zonder invoer van persoonsgegevens mogelijk. Wanneer op onze websites persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, dat gebeurt dit zo veel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derde partijen verdergegeven.

 

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsrisico’s kan inhouden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derde partijen is niet mogelijk.

 

 

Privacyverklaring inzake het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (Verenigde Staten).

 

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website kan worden uitgevoerd. De door het cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website worden in principe naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

 

Meer informatie over de omgang van Google Analytics met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

 

Browser-plugins

U kunt het opslaan van cookies weigeren door uw browser desbetreffend in te stellen. We willen u er wel op wijzen dat in dat geval niet alle functies van deze website volledig beschikbaar zijn. U kunt ook het verzenden van de door het cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de onderstaande link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

 

Verweer tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw persoonsgegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Dan wordt een ‘opt-out’-cookie opgeslagen dat het verzamelen van uw persoonsgegevens tijdens een toekomstig bezoek aan de website verhindert:

Cookies

De websites gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaan.

 

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session cookies”. Deze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze wist. Met behulp van deze cookies kunnen we uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

 

U kunt uw browser zo instellen, dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer een cookie op uw computer wordt opgeslagen, en dat u cookies geval per geval, of in bepaalde gevallen of altijd kunt weigeren, en dat de cookies automatisch bij het sluiten van uw browser worden gewist. Bij het deactiveren van de cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.

 

 

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier een verzoek stuurt, dan worden uw gegevens van het contactformulier, met inbegrip van de door u vermelde contactgegevens, bij ons opgeslagen om uw verzoek en navolgende vragen te kunnen behandelen. Deze gegevens geven we nooit zonder uw toestemming verder aan derde partijen.